NKP Dřevěnka

DŘEVĚNKAnárodní kulturní památka

Dřevěnka je patrový roubený trojdílný dům s pavlačí. Stavba je sroubena z nehraněných kuláčů. Tento způsob roubení je typický pro nejstarší vrstvu lidové architektury v českém, ale i středoevropském prostoru. Povalbová, velmi příkrá střecha je vyšší než obě podlaží pod ní. Kryta je štípaným šindelem.

NKP Dřevěnka - Ukázka místnosti
NKP Dřevěnka - Ukázka podkroví
NKP Dřevěnka - Ukázka střechy

Dřevěnka je nejstarší budovou v Úpici. První dochovaný záznam o ní pochází z roku 1559, existovala však již mnohem dříve. Na počátku 17. století prošla budova velkou rekonstrukcí. Dříve zemědělská usedlost sloužila pak od roku 1735 nebo 1739 až do roku 1990 jako hospoda (místně zvaná také jako Dřevák).

Stavba je od 22. dubna 1964 památkově chráněná. V roce 2007 převzalo Dřevěnku město od posledního majitele a proběhl stavebně historický průzkum. Roku 2010 byla zařazena mezi národní kulturní památky. V roce 2018 byla po deseti letech dokončena její rekonstrukce, která si vyžádala dvacet milionů korun. Náklady na rekonstrukci hradilo z velké části město, a to i díky státním a evropským dotacím.

NKP Dřevěnka - Pohled ze zahrady
NKP Dřevěnka - Pohled na kamna

V rámci portfolia technologií použitých při rekonstrukci Dřevěnky zasluhuje jako jedinečné vyzdvihnout přísné dodržení historických postupů – od použití ručně přitesávaných kuláčů základní roubené konstrukce těla budovy po ručně štípaný šindel, který tvoří střešní krytinu. A to vše při maximálním zachování těch původních materiálů, které bylo možno zachránit. Historické postupy byly dodrženy i při zpracování vymazávek mezi trámy, bílení příslušných interiérových částí vápennými nátěry a např. při úpravě hliněných podlah (v příslušných částech objektu). Zcela jedinečná je kombinace těchto postupů s požadavky moderního muzejnictví (skryté podlahové topení v přízemí budovy, speciální vytápění cirkulujícím vzduchem v 1. NP).

architekt: ArchiCraft, Praha / projektant: Lubor Grund, projektování staveb
dodavatel stavby: TES 98 / investor: Město Úpice / provozovatel NKP Dřevěnka: Městské muzeum a galerie J. W. Mezerové

Současná NKP Dřevěnka nabízí skanzenovou expozici „Jak se žilo na přelomu 19. a 20. století od sklepa až po půdu“ a také historické kočárky a panenky ze sbírky paní Lidmily Krejcarové. V Dřevěnce můžete v průběhu roku navštívit i několik tematických výstav, koná se zde také řada akcí – rukodělné dílničky, Muzejní koledování, přednášky…
 

NKP Dřevěnka - Postýlka
NKP Dřevěnka - Kočárek

Kontaktní informace

Žižkova 92, 542 32 Úpice, Česko
telefon: 603 370 572

OTEVÍRACÍ DOBA

úterý-neděle 13-17 hodin

VSTUPNÉ

40 Kč dospělí
30 Kč studenti, důchodci, osoby ZTP a ZTP/P
20 Kč děti 6-15 let
10 Kč děti 3-6 let, hromadné návštěvy škol (MŠ, ZŠ, SŠ) 
zdarma děti do 3 let, průvodce osoby ZTP/P 

Přihlášení k odběru novinek

Zrušit odběr

Navigace

Kontaktní informace

Městské muzeum a galerie J. W. Mezerové

Náměstí TGM 30, 542 32 Úpice
IČ:43464114

Mobil: 603 370 572
E-mail: mmgu@mmgu.cz