Současnost muzea

Městské muzeum a galerie Julie Winterové Mezerové je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Úpice.

V současné době Městské muzeum provozuje dva objekty:

  • muzeum (ve staré radnici) na Náměstí T. G. Masaryka 30, kde má zároveň své sídlo,
  • NKP Dřevěnka, Žižkova 92 (od r. 2018).

 

MUZEUM nabízí:

* Galerii úpické rodačky, významné prvorepublikové malířky Julie Winterové Mezerové. Její umělecká tvorba zahrnuje přírodní a květinové motivy, portréty i obrázky z cest. Díky dvěma darům Ing. Bráblíka, synovce malířky, se sbírka obrazů Julie Winterové Mezerové významně rozrostla.

* Stálé expozice

  • národopisná   
  • expozice mapující sedmnáctiletý pobyt rodiny MUDr. Antonína Čapka v Úpici, příchod rodiny do města, veřejnou, kulturní a osvětovou činnost Dr. Čapka, dětství a mládí Heleny, Josefa a Karla Čapkových i jejich další životní osudy a samozřejmě jejich tvorbu. Část expozice je věnována Devateru pohádek a jejich vztahu k našemu kraji.
  • Vízmburk: kamenné fragmenty z nedalekého hradu Vízmburku, rozbořeného Slezany roku 1447, připomínají dávnou historii. V roce 1972 se úpický rodák a významný archeolog PhDr. Antonín Hejna se skupinou nadšenců pustil do výzkumu a hrad doslova vykopali ze země. Mnohaletý výzkum přinesl kromě značného množství movitých archeologických nálezů také poznatky o dispozici hradu a jeho zástavbě.

 

 

NKP DŘEVĚNKA

je národní kulturní památkou, odborníci ji nazývají perlou lidové roubené architektury. 

Dřevěnka nabízí skanzenovou expozici na téma „Jak se žilo na přelomu 19. a 20. století od sklepa po půdu“ a také historické kočárky a panenky ze sbírek paní Lidmily Krejcarové."

V průběhu roku pořádá Městské muzeum v obou objektech výtvarné, fotografické a tematické výstavy, doprovodné a edukační programy.

Kromě uvedených dvou muzejních objektů využívá Městské muzeum pro svou činnost rovněž prostory v budově čp. 31 na Náměstí T. G. Masaryka v Úpici. Je zde veřejnosti přístupná muzejní badatelna-knihovna a jsou zde i depozitáře muzejní sbírky, která je rozčleněna do sedmi podsbírek: výtvarné umění, etnografická, historická, numismatická, militária, písemnosti a tisky, podsbírka fotografií, filmů a jiných médií.  

 

Přihlášení k odběru novinek

Zrušit odběr

Navigace

Kontaktní informace

Městské muzeum a galerie J. W. Mezerové

Náměstí TGM 30, 542 32 Úpice
IČ:43464114

Mobil: 603 370 572
E-mail: mmgu@mmgu.cz