městské muzeum

MINULOST, SOUČASNOST, ŽIVOT. MUZEUM!

MĚSTSKÉ MUZEUM
A GALERIE J. W. MEZEROVÉ

NAVŠTIVTE NÁS
V ÚPICI!

  • PŘEDNÁŠKA: DR. KAREL ŘEHÁK: DR. EDVARD BENEŠ - UCTÍVANÝ I ODMÍTANÝ

    Napsáno autorem Jana Nešněrová

    S politickou a státnickou činností Dr. Eduadra Beneše jsou těsně spojeny významné mezníky a události našich moderních dějin - I. odboj a vznik Československé republiky v r 1918, Mnichov 1938, II. odboj a úsilí londýnského exilu, obnovení republiky, únorové události roku 1948. Přednášející Dr. Karel Řehák se bude zabývat i jeho osobním životem - rodinný původ, sportovní aktivity, získání dvojitého doktorátu, manželství, povahové i charakterové rysy. V závěru se zaměří na Benešovu tezi o socializující demokracii.

    Těšíme se na Vás v pondělí 12. 9. 2016 v 17 hodin!


comments powered by Disqus